Het weer in Punta Cana

Punta Cana is een overduidelijk tropische bestemming met het daarbij behorende tropische weerbeeld van veel zon en af en toe (felle) regen- en onweersbuien. De lucht is zelden helemaal wolkenloos, vaak is er wel iets van wolken te zien. Voor fotografen zijn dat ideale omstandigheden omdat de wolken een mooi contrast vormen met de blauwe lucht en nog blauwere zee die je in Punta Cana aantreft. Volgens de klimaatclassificatie van Köppen-Geiger heeft Punta Cana een tropisch savanneklimaat. De bijbehorende code die hiervoor gehanteerd wordt is Aw. Dit is een veel voorkomend klimaattype rond de evenaar. Bij een Aw-klimaat is er sprake van een drogere winterperiode en een natter zomerseizoen.
Aangenaam warm tot tropisch benauwd

Wie van warmte houdt die zal in Punta Cana zelden teleurgesteld worden. Bij het tropische klimaattype horen dito temperaturen. Het hele jaar door ligt de maximumtemperatuur ergens tussen de 26 en 33 graden Celsius. Meestal is het tussen de 28 en 31 graden Celsius. Tijdens regenbuien kan het wat afkoelen en in de zomerperiode kan het kwik enkele graden hoger oplopen. Warmer dan 34-35 graden wordt het nooit in Punta Cana. Dit zijn de officiële temperaturen. Als het heet is dan hoort daar niet zelden ook een vrij hoge relatieve luchtvochtigheid bij. Als je dan in de zon en uit de wind ligt dan is de gevoelstemperatuur aanzienlijk hoger. Tropische benauwdheid komt vooral voor in de periode mei tot en met november. Dit is het warmere en nattere zomerseizoen waarbij er niet alleen sprake is van de hoogste temperaturen, maar ook van een hoge relatieve luchtvochtigheid. Je gaat in dit seizoen sneller zweten en je hebt meer moeite om je lichaam af te koelen.

In de avond en nacht is het overwegend zwoel te noemen. In het winterseizoen wil er weleens een frissere nacht tussen zitten, maar veel voorkomend is dat niet. De gemiddelde minimumtemperatuur ligt tussen de 22 en 25 graden Celsius. Deze laagste temperaturen die in een etmaal gemeten worden die worden meestal pas tegen de ochtend gemeten, vlak voordat de zon alweer opkomt om de temperatuur weer snel te doen stijgen.

Veel zonuren

Punta Cana telt gemiddeld op jaarbasis meer dan drieduizend uur aan zonneschijn. Deze zonneuren zijn redelijk mooi verdeeld over het jaar. Het maakt hierbij niet zoveel uit of je in het drogere of nattere seizoen zit. Het kan zelfs voorkomen dat een maand in het nattere seizoen zonniger is dan een maand datzelfde jaar in het droge seizoen. Gemiddeld is de zon ongeveer 8 tot 9 uur per dag te zien, wat zeker hoog is als je je beseft dat er 11 tot 14 uur daglicht per dag is. Relatief gezien is de winterperiode zonniger dan de zomerperiode. Dat komt omdat bijvoorbeeld februari 9 zonnige uren per dag telt op 12 uur daglicht en juni gemiddeld 8 zonnige uren per dag telt op bijna 14 uur aan daglicht.

Het weer in Punta Cana: een afwisseling van zon en wolken

Neerslag

Op jaarbasis wordt er gemiddeld ongeveer 1100 millimeter neerslag gemeten. Dat is echt een langjarig gemiddelde dat over een periode van dertig jaar gemeten is. Per jaar kunnen er nogal wat verschillen voorkomen. Zo zijn er opmerkelijk droge jaren waarin er nog geen achthonderd millimeter regen valt, maar kent Punta Cana ook zeker nattere jaren waarin er zelfs meer dan vijftienhonderd millimeter neerslag geregistreerd wordt. Vaak is het binnenland (en dan heb je het al over enkele kilometers landinwaarts) natter dan de stranden. Niet zelden dat je op het strand ligt en boven land donkere wolken ziet terwijl op het strand en boven zee de zon gewoon schijnt.

De periode december tot en met april wordt als het drogere seizoen gezien. Tijdens deze maanden is het aantal dagen met regenval minder en zijn ook de hoeveelheden die vallen kleiner. Mei is voor de boeren een belangrijke maand. Dit is de eerste maand waarin er weer significante neerslag valt. Goed voor de fruitteelt en landbouw. Voor toeristen betekent dit dat er meer dagen zijn waarin je te maken krijgt met regenbuien. Er kunnen zelfs dagen voorkomen waarin de zon zich helemaal niet laat zien en het een groot deel van de dag regent. Het gros van de regen valt echter in de vorm van (soms zeer pittige) buien. Het nattere seizoen houdt aan tot medio november, waarbij juli vaak wat minder nat is. Het lijkt wel of het regenseizoen dan een soort van pauze houdt.

El Niño

Helemaal zeker is het niet, maar er lijkt een relatie te zijn tussen het weer in de Dominicaanse Republiek en het weersverschijnsel El Niño. Op wikipedia kun je zien wat El Niño is. Het lijkt erop dat ook het weer in Punta Cana beïnvloed wordt door El Niño. Zo was er in december 2015 een vrij sterke El Niño en was er in het voorjaar van 2016 een duidelijk afwijkend weerbeeld te zien in Punta Cana. De maand april was erg onbestendig. In de laatste week van april is er in totaal zelfs meer neerslag gevallen dan wat er normaal in de veel nattere maand mei valt. Ook februari en maart kende meer regenbuien dan normaal. Zo extreem als april 2016 is het weer in Punta Cana volgens de bij ons bekende gegevens amper geweest. Op 26 en 27 april heeft het op een paar uur na bijna aaneengesloten geregend, wat zeer uitzonderlijk is. Nederlandse toeristen die tijdens de meivakantie in Punta Cana geweest zijn hebben meer regenuren dan zonuren meegemaakt. Gelukkig is dit een extreme situatie en zegt het helemaal niets over andere meivakanties in Punta Cana. Wij zijn ook een keer in mei in Punta Cana geweest waarbij we slechts één bui in de avonduren gehad hebben.

Ideale winterzonbestemming

De winterperiode is het ideale seizoen om een vakantie in Punta Cana te vieren. Het gaat dan vooral om de periode december tot medio april. Tijdens deze periode valt er de minste neerslag, is het zelden te warm en komen tropische stormen amper tot zelden voor. Met dagtemperaturen van 27 tot 30 graden is het aangenaam warm. Omdat de relatieve luchtvochtigheid ook nog niet zo hoog is als in het natte seizoen is het ook minder benauwd. Deze combinatie van factoren maakt van Punta Cana een goede bestemming voor een wintervakantie waarin het strand en zwembad centraal staan.

Wie bang is dat het zeewater te koel is die hoeft dat niet te zijn. Met gemiddeld 26-27 graden is de zee aangenaam warm. Het is zelfs 5 tot 7 graden hoger dan de temperatuur die de Noordzee in de zomermaanden haalt. Deze factoren zorgen ervoor dat Punta Cana een heerlijke winterzonbestemming is. Het is daarom wel hoogseizoen in Punta Cana wat resulteert in hogere prijzen voor de hotelkamers. Wie vanuit Nederland of België buiten de schoolvakanties reist die kan over het algemeen nog wel redelijk gunstig geprijsde Punta Cana vakanties vinden omdat de prijzen voor de vluchten dan lager liggen.

Wind, stormen en orkanen

In Punta Cana staat er vrijwel altijd een wind die waait uit de noordoostelijke hoek. Die wind is vaak licht tot matig aanwezig, windkracht 2 of 3, maar kan vooral in de periode juli tot en met november nadrukkelijker aanwezig zijn. Dat merk je dan vooral op de stranden. Omdat de meeste zwembaden van de hotels in tuinen aangelegd zijn die zich achter palmbomen bevinden heb je er daar minder snel last van. Vanaf juli is er ook kans op tropische stormen die heel af en toe tot orkaankracht uit kunnen groeien. In de praktijk is de kans dat je daadwerkelijk met een orkaan te maken krijgt niet heel erg groot, maar wel aanwezig. Je moet net de pech hebben dat de orkaan net over Punta Cana trekt en dat jij er dan ook nog op dat moment aanwezig bent. Reëel gezien is de kans dat je met een orkaan te maken krijgt ruim minder dan één procent bij een verblijf van 1 tot 2 weken in Punta Cana. Als er een orkaan in de buurt van Punta Cana voorbijtrekt (binnen een straal van pakweg vijfhonderd kilometer) dan heb je in Punta Cana meestal te maken met één of soms enkele dagen zware regenval, een harde wind en vaak ook hoge golven aan het strand.

Klimaattabel voor Punta Cana

Onderstaande klimaattabel laat de gemiddelde klimaatstatistieken voor Punta Cana zien. Lokaal kunnen er kleine afwijkingen voorkomen. Wil je meer informatie hebben over het klimaat van Punta Cana? Ga dan naar klimaatinfo Punta Cana voor de klimaatgegevens van Punta Cana.